این جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵با حضور نماینده انجمن در شهرستان سامان (سجاد غلامی)، دبیر انجمن (جناب آقای ابراهیم اسدی) و مدیر مرکز خدمات بازار اعضا (جناب آقای طاهری) برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای اسدی با معرفی شبکه توسعه اجتماعی رسالت و ضرورت توجه به ترویج فرهنگ قرض الحسنه، اشاعه و گسترش این مهم را چاره ساز مشکلات کنونی جامعه خوانده و عنوان نمودند که مدیران مراکز نیکوکاری، مؤسسات خیریه، مهادی کودک و مسئولان سازمان بهزیستی مهره ای مهم در گسترش این فرهنگ هستند. در ادامه جناب آقای طاهری با معرفی مرکز خدمات بازار اعضاء، به تشریح فعالیت های این عضو پرداختند. در پایان نیز مقرر گردید که کانون های مرتبط با هر مرکز تشکیل گردد.