این جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ با حضور دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی جناب آقای اسدی و سرپرست محترم بانک قرض الحسنه رسالت استان جناب آقای جمال پورکاوه با میزبانی هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز در محل این سازمان تشکیل گردید. در این جلسه پس از معرفی شبکه توسعه اجتماعی رسالت و راهبرد شبکه، مسئولین شبکه اظهار نمودند خیرین مسکن ساز در قالب کانون های همیاری اجتماعی می توانند نقش به سزایی در رفع مشکلات افراد نیازمند در دل کانون ها با استفاده از ظرفیت فرهنگ قرض الحسنه ایفا نمایند. در پایان جناب آقای امیدی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز با استقبال از طرح های مذکور نسبت به تشکیل کانون همیاری اجتماعی خیرین مسکن ساز استان اقدام نمودند.