این جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ با حضور جناب آقایان ابراهیم اسدی، دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، جمال پورکاوه سرپرست بانک قرض الحسنه رسالت، نوروزی ریاست شعبه مرکزی و امینیان رئیس حوزه صنعت در شهرداری بروجن برگزار گردید.
در این جلسه دبیر نجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی ضمن تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، هدف اصلی شبکه توسعه اجتماعی رسالت را ترویج فرهنگ قرض الحسنه و پیاده سازی شریعت اسلامی در غالب بانکداری اجتماعی عنوان نمود و ذکر کرد که تشکیل و تقویت کانون های همیاری اجتماعی، می تواند اشاعه گر این فرهنگ ضروری در جامعه باشد. وی با معرفی هر یک از اعضاء شبکه توسعه اجتماعی رسالت، از شهردار بروجن جناب آقای مهندس صادقی درخواست نمودند تا با تقویت کانون همیاری اجتماعی تشکیل شده در شهرداری بروجن، نسبت به ترویج این فرهنگ اقدامات لازم را مبذول فرمایند.