این جلسه در مورخه ۹۷/۶/۳۱ با حضور تسهیلگر این شهرستان برگزار گردید.در این جلسه تسهیلگر شهرستان لردگان با معرفی شبکه توسعه اجتماعی رسالت ، هدف اصلی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی را ترویج فرهنگ مقدس قرض الحسنه دانسته و اعلام نمود که با تشکیل کانون های همیاری اجتماعی، این فرهنگ در جامعه به بهترین شکل اشاعه یافته و در مکمل گسترش این فرهنگ، کلیه خدمات بانکی نیز در غالب کانون های همیاری اجتماعی به اعضاء کانون ها ارائه می شود.با تشکیل کانون همیاری اجتماعی روستای قلعه چه جلسه به پایان رسید.