این جلسه با حضور خانم رحیمی تسهیلگر شهرستان لردگان و آقای عباسپور بانکدار اجتماعی شهرستان در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱در محل بخشداری شهرآلونی برگزار گردید.در این جلسه خانم رحیمی به تشریح فعالیت های هر یک از اعضا در شبکه توسعه اجتماعی رسالت پرداخته و اعلام کرد که یکی از اهداف این مجموعه، گسترش فرهنگ همیاری اجتماعی بین آحاد جامعه است. و ضرورت ایجاد تشکیل کانون ها را به غیر از ارائه خدمات بانکی، ارتباط هر چه بیشتر اعضاء عنوان نمود و اعلام کرد که اعضاء کانون های همیاری اجتماعی در چنین تشکلی ارتباط بیشتری با یکدیگر دارند. وی در ادامه به تشریح خدمات ارائه شده در بازار اعضاء پرداخت و اعلام نمود که بسته های ازدواج آسان که در بازار اعضاء ارائه می شود، نمونه بسیار مناسبی به منظور یاری رسانی به اعضاء کانون هاست. وی با اشاره به دیگر اعضاء شبکه، فعالیت هر یک را به اختصار تشریح نمود. در نهایت جلسه با استقبال مسئولین و تشکیل کانون همیاری اجتماعی شهر آلونی به پایان رسید.