در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۳ بمنظور آشنایی روستاییان با فعالیت کانون های همیاری اجتماعی جلسه ای در مسجد روستای حیدر آباد ازنا سکوند از توابع بخش مرکزی خرم آباد برگزار شد در این جلسه که راهبر شبکه توسعه اجتماعی رسالت استان لرستان و جمعی از اهالی و جوانان روستای فوق حضور داشتند آقای ابراهیمی دبیر انجمن استان لرستان با اشاره به نقش جوانان روستایی در بهبود شرایط زندگی در روستاها بیان داشتند تشکیل کانون های همیاری اجتماعی موجب وحدت و همبستگی و همیاری بین اهالی روستاها میگردد و این تعاون و همکاری می تواند در بهبود وضعیت زندگی روستاییان موثر واقع گردد آقای علیخانی راهبر شبکه توسعه اجتماعی رسالت نیز به رویکرد این شبکه در ایجاد زمینه اشتغال خرد و خانگی برای نیازمندان در شهر های کوچک و روستاها اشاره کردند و خواستار مشارکت اهالی روستا ها بویژه جوانان روستایی در امر تشکیل کانون های همیاری اجتماعی شدند ایشان هر گونه اقدام در مورد اشتغالزایی در روستاها را منوط به همکاری اهالی در تشکیل کانون های همیاری اجتماعی دانست در پایان مقرر شد نسبت به تشکیل کانون همیاری اجتماعی برای روستای حیدر آباد اقدام گردد.