این جلسه در سالن تبلیغات اسلامی استان با حضور جناب آقای ابراهیم اسدی دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و بابایی نماینده بانک قرض الحسنه رسالت در مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ صورت پذیرفت. در این جلسه دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی با معرفی شبکه توسعه اجتماعی رسالت و تشریح رویکرد تشکیل کانون های همیاری اجتماعی، این کانون ها را زمینه و بستری مناسب برای رفع مشکلات مالی اعضاء کانون ها در راستای همیاری اجتماعی و با رویکرد ترویج فرهنگ قرض الحسنه عنوان نمود و خطاب به طلاب بیان نمودند که اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در محافل و مجالس مختلف یکی از موارد مهم امر به معروف است. وی با اشاره به آیات ذکر شده در کلام الله مجید و تأکید دین مبین اسلام بر ترویج این فرهنگ، اصلاح ساختار و سیستم مالی کشور را نیاز اساسی در چنین شرایطی عنوان نمود و ذکر کرد که با تغییر نگرش به سیستم مالی قرض الحسنه، می توان آینده فرزندانمان را تضمین و به فرزندانمان نیز این فرهنگ را تسلی بخشیم. در نهایت طلایه داران مبلغین قول همکاری در این زمینه در محل های اعزام خود را دادند.