بازگشایی مدرسه دارالفنون با حضور فارغ التحصیلان در اول مهرماه سال تحصیلی ۹۷-۹۸ و مراسم تجلیل از آقای حافظی دبیر انجمن استان تهران بمناسبت قدردانی از زحمات چندین ساله ایشان در مدرسه دارالفنون توسط دکتر تورانی معاون وزیر و فارغ التحصیلان دارالفنون .